”Hvor kommer kunsten fra?”

Den metodiske intuitive proces

Grundlæggende gjorde Cezanne det at han anvendte det stærkeste våben en kunstner, arkitekt og designer kan bruge; nemlig ”Gentagelsens princip” det princip som Cezanne og de gamle mestre brugte, nemlig at vende tilbage til stedet og motivet for gentagende gange at intuitivt afsøge og finde stedets ånd.

Skagens malernes metode var at de forfulgte et tema et sted og dets ånd og derigennem skabte en helt ny national bevidsthed om vores tilhørsforhold og identitet gennem smukke og stærke billeder. Oluf Høst gjorde det samme på Bornholm, i Gudhjem malede han 80 billeder af det samme sted og motiv gennem mange år for netop at fange dette steds ånd.

Andy Warhol forfulgte metodisk og intuitivt et koloristisk tema med sine silketryk.

Jørn Utzon forfulgte de organiske kurvede former og den additiv arkitekturs muligheder metodisk, natur og struktur var fundamentet for hans værk.

Et af destærkeste metodiske værktøjer vi som kunstnere og designere kan bruge er ”Gentagelsens princip”, og det er den tilsyneladende modsætningsfyldte kombination af intuition og metodisk hårdt arbejde.

For hver gang du gennemspiller, maler eller tegner et tema, fordyber du dig mere i alle aspekter af fortolkningen af stedet eller problemets essens. Det er den metodiske intuitive proces der er kernen i vores i perioder ordløse praksis.


Atelier Ole Pihl. Oddenvej 252. 4583 Sj. Odde. Denmark. 
Tlf.: 26207020 Mail: ole.verner.pihl@gmail.com   

Ole Pihl

Udsigt fra Klint mod Sonnerup skov. Akryl på lærred Ø110 cm
Listed Bornholm. Akryl på lærred. Cm. 100x150
Birketræer på Amager. Acryl på lærred 150x100 cm